Zákon o střetu zájmů - zákon č. 159/2006 Sb., v platném znění

Podle § 14 tohoto zákona je vedením registru pověřen evidenční orgán, kterým je v případě obce Jablonná její starosta.

Veškeré informace podle tohoto zákona Vám starosta na základě Vaší žádosti poskytne.